Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTimbalan Menteri Hal Ehwal Ugama

 

 


Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar

TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL UGAMA​

 

Biodata

Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom Bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, dilahirkan di Negara Brunei Darussalam pada 21 Disember 1963, berasal dari Kampong Tasek Meradun, Daerah Brunei dan Muara, Negara Brunei Darussalam.

Pendidikan Akademik

Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom Bin Pengiran Haji Bahar memulakan pembelajarannya di Sekolah Melayu Bendahara Sakam Bunut (1969–1972). Kemudian meneruskan persekolahan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit (1973–1976) dan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah (1977–1979).

Pada tahun (1980–1982) Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom Bin Pengiran Haji Bahar meneruskan pembelajaran ke Madrasah Al-Juneid Al-Islamiah, Singapura.

Seterusnya melanjutkan pengajian di University Al-Azhar, Kaherah Mesir [BA Usuluddin, Tafsir] (1983-1987) ; Universiti Brunei Darussalam (Post Graduate Certificate of Education-PGCE)  (1993–1994) dan University of Jordan, Amman Jordan (1997-2001)  [MA Usuluddin, Hadith].

Jawatan Dalam Kerajaan

Mula berkhidmat dalam Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada bulan Januari 1988 hingga April 1995 sebagai Pegawai Pelajaran Ugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Pada bulan April 1995 hingga Julai 2003 memegang jawatan sebagai Setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Seterusnya memegang jawatan Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama pada bulan Ogos 2003 hingga Oktober 2005.

Pada November 2005 hingga Mei 2008 sekali lagi bertugas sebagai Setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Pada bulan Mei 2008 hingga bulan Disember 2008   dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan dan pada bulan Disember 2008 dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama hingga Mei 2010.

Pada bulan Mei 2010 Yang Mulia Pengiran Dato dilantik sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam hingga Oktober 2015.         

Pada bulan Oktober 2015 hingga Januari 2018 dilantik menjadi Timbalan Menteri Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.

Pada bulan Januari 2018 hingga sekarang dilantik sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

Bintang-Bintang Kebesaran

•           Darjah Seri Ugama Islam Yang Amat Bersinar Darjah Keempat (SUB)– 2003

•           Pingat Jasa Kebaktian (PJK) – 2007

•           Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga (SSUB) –2010

•           Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua  (DPMB) – 2011

•           Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (SPMB)– 2017