Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Manage PermissionsManage Permissions

Titah KDYMM Sempena Tahun Baru Hijrah 1442

TITAH PERUTUSAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA 
TAHUN BARU HIJRAH 1442


 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillahi  Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Syukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah mengurniakan nikmat-Nya berupa peluang untuk kita dapat pula menyambut kedatangan Tahun Baru Hijrah 1442.

Menyambut Tahun Baru Hijrah, bererti kita menyingkap balik lembaran sejarah Hijrah, dan bertolak dari sinilah, umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam telah bangkit membina tamadunnya yang gilang-gemilang.

Tamadun yang hebat, tidaklah ia mesti dibina dari matabenda, tetapi asasnya adalah ‘kemuliaan’ dalam kehidupan. Kerana itu, akhlak atau keperibadian yang baik adalah menjadi keutamaan, sebagaimana Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam sendiri menjelaskan akan tujuan Baginda diutus, dengan sabda Baginda, bermaksud: “Sesungguhnya aku diutus ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Di antara ciri-ciri akhlak mulia itu sangat ketara menjadi pakaian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dan juga para sahabat ketika hijrah. Pada diri Baginda Rasulullah, terserlah akhlak yang mulia lagi terpuji, seperti berani, sabar dan tidak berganjak dari melaksanakan perintah Allah. Sementara sahabat-sahabat yang terlibat dalam misi Hijrah juga turut menampakkan akhlak yang luhur menjadi pendokong dan penyokong kuat kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.

Tidak syak lagi, peristiwa hijrah adalah mengandungi banyak pengajaran untuk dicontohi, seperti mencontohi akhlak Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dalam menanai perintah Allah, dengan Baginda itu sedikitpun tidak ragu atau takut, sekalipun jalan yang ditempuh sangat sukar dan merbahaya.

Dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ini, sangat mustahak bagi umat Islam untuk berpegang kuat kepada nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dan para sahabat Baginda. Adapun akhlak teragung Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam ialah Al-Qur’an, dalam makna, semua ajaran Al-Qur’an itu adalah cara hidup Baginda yang wajib dicontohi dan diikut oleh seluruh umat.

Tidak diragui lagi, sejarah hijrah adalah ‘guru’ bagi kehidupan. Kita boleh belajar daripadanya tentang apa jua, seperti tentang kepimpinan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran dan lain-lain.

Inilah hebatnya hijrah itu, makanya, kitapun perlu menperingatinya.

Di Brunei Darussalam, kita memperingati hijrah dengan berkumpul di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat, dengan acara antara lain: Membaca Do’a Akhir Tahun, Sembahyang Maghrib Berjama’ah, Membaca Do’a Awal Tahun dan lain-lain.

Kita juga menggalakkan supaya diadakan ceramah-ceramah, menerusi radio dan televisyen, sebagai cara, untuk memperkaya pengetahuan mengenai hijrah atau apa jua yang dapat diambil pengajaran daripadanya.

Seyogia mengenai ceramah ini, ia diharapkan akan dapat disampaikan dengan cara yang baik dan menarik serta mudah untuk difahami. Jika semua ini dapat dicapai, maka barulah usaha kita yang demikian itu dapat dianggap berbaloi. Beta yakin, perkara ini dapat diusahakan.

Mengakhiri kalam, Beta dan sekalian ahli kerabat dengan tulus ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru Hijrah 1442 kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalaamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Attachments