Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Manage PermissionsManage Permissions

Keperluan Bimbingan

Tafsirnya:
Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan sesat suatu kaum itu sesudah Dia mengurniakan hidayat kepada mereka sehingga Dia menerangkan kepada mereka apa yang wajib mereka pelihara diri daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

 (Surah at-Taubah: 115)

Tafsirnya:

Wahai bapaku! Sesungguhnya telah sampai kepadaku (melalui wahyu) sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu maka ikutlah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan (agama) yang lurus.

(Surah Maryam: 43)


Tafsirnya:

Sesungguhnya engkau (wahai Nabi Muhammad) tidak dapat memberi hidayat kepada sesiapa yang engkau sukai tetapi Allah jualah yang berkuasa mengurniakan hidayat kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang bersedia menerima hidayat.

(Surah al-Qashash: 56)

 

Tafsirnya:

Dan orang yang beriman itu berkata: “Wahai kaumku! Turutlah (nasihat)ku, aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (untuk sementara sahaja), dan sesungguhnya (kehidupan) akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan maka dia tidak akan dibalas melainkan seimbang dengan (kejahatan)nya dan sesiapa yang mengerjakan amalan salih sama ada laki-laki atau perempuan sedang dia orang yang beriman maka mereka itu akan masuk syurga, di dalamnya mereka dikurniakan rezeki tanpa batasan.

(Surah Ghafir: 38-40)


Tafsirnya:

Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya (melalui akal dan rasul) akan jalan petunjuk (yang benar dan yang salah, maka terserahlah kepadanya untuk memilih) sama ada menjadi seorang yang bersyukur (dengan beriman dan taat), atau pun menjadi kafir (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka).

 

(Surah al-Insaan: 3)


Tafsirnya:

Dan aku akan tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau berasa takut (melanggar perintahNya).

(Surah Al-Nazi’at: 19)

Attachments