Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
BORANG PERMOHONAN PROGRAM DIPLOMA ‘ALIYAH QIRAAT INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 2021-2024M

Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah membukakan pengambilan pelajar bagi Program Diploma ‘Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi 2021-2024 bermula pada Hari Isnin, 18 Januari 2021M.

Tawaran Pengambilan 2021-2024 pelajar bagi Program Diploma ‘Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah sesi 2021-2024 tersebut dibukakan kepada semua Warganegara Atau Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam yang berugama Islam.

Pemohon-pemohon hendaklah memperolehi pangkat Kredit bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa Brunei Gambridge (G.C.E ‘O’Level) ; Memperolehi sekurang-kurangnya 3 Jayyid (baik) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei (SPUB) termasuk Bahasa Arab; atau sekurang-kurangnya 3 Kredit dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa  Brunei Cambrigde (G.C.E ‘O’ Level) termasuk Bahasa Arab.

Pemohon mestilah Lulus temuduga kemasukan Diploma ‘Aliyah Qiraat dan mempunyai Akuan Kesihatan dari Pusat Kesihatan Kerajaan yang diiktiraf.

Bagi Yang Bukan Rakyat (Ibu/bapa yang bertugas di Jabatan Kerajaan Atau Government Linked Companies Di Negara Brunei Darussalam) yang berminat dan berkelayakan bolehlah memohon dengan membuat Surat Permohonan Khas kepada Pengerusi Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Melalui Pengetua Institut.

Borang Permohonan boleh diperolehi di Pejabat: Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Simpang 175, KM 2, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Bandar Seri Begawan BA2112, Negara Brunei Darussalam pada waktu pejabat dibuka ataupun dimuat turun daripada laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam: www.kheu.gov.bn

Tarikh tutup mengembalikan borang ialah pada Hari Isnin, 22 Februari 2021M, jam 4.00 petang.

Sebarang keterangan lanjut bolehlah menghubungi Ustaz Haji Muhammad Azim bn Haji Ali di talian +673-8974981 (M) dan Cikgu Hajah Hasni binti Haji Mohd Salleh di talian +673-8881131.

 

BORANG PERMOHONAN PROGRAM DIPLOMA ‘ALIYAH QIRAAT INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 2021-2024M

Attachments
Created at 16/1/2021 3:02 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 16/1/2021 3:04 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK