Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
PENDAFTARAN KELAS AL-QURAN DAN MUQADDAM DI MASJID, SURAU DAN BALAI IBADAT SELURUH NEGARA BAGI TAHUN 2021M

Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama sukacita memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak, bahawa pendaftaran untuk memasuki kelas al-Quran dan Muqaddam (setiap hari Jumaat) di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi tahun 2021M, dibukakan pendaftarannya bermula pada 03 Oktober 2020M hingga 30 Disember 2020M.

Borang pendaftaran boleh diperolehi di Unit Kelas Al-Quran dan Muqaddam, Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Simpang 15, Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan atau di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. 

Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dikembalikan tidak lewat 31 Disember 2020M kepada guru penghubung di masjid, surau dan balai ibadat di mana anak-anak mereka akan mengikuti kelas tersebut.

Syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang akan memasuki kelas  tersebut hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2021M.

Sebarang pertanyaan mengenai kelas tersebut, bolehlah berhubung terus dengan Hajah Surinah/Tini binti Haji Shamsuddin, Ketua Unit Kelas Al-Quran dan Muqaddam, Bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Simpang 15 Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan atau melalui talian 2223277 (waktu pejabat) atau melalui telefon bimbit 8778570.

Attachments
Created at 30/9/2020 10:59 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 6/1/2021 9:05 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK